May 15-16, 2024

Yıldız Technical University

This event has passed.

Stay tuned for upcoming events!

Kubernetes Community Days Istanbul

Join us for an exciting journey into the heart of cloud native innovation at KCD Istanbul!

As part of the global Kubernetes Community Days, our event brings together experts, enthusiasts, and novices to explore the latest trends, share insights, and collaborate in the landscape of cloud native technologies.

Get Your Ticket!

FAQ / SSS

🇬🇧 No, we will not broadcast the event online.

🇹🇷 Hayır, etkinliği online yayınlamayacağız.

🇬🇧 Yes, we offer a 50% student discount for the first 15 students. Please send us an email from your edu.tr email address. Also, we will ask for a student ID at the event entrance.

🇹🇷 Evet, ilk 15 öğrenci için %50 indirim sunuyoruz. Lütfen edu.tr uzantılı email adresinizden bize email gönderin. Ayrıca, etkinlik girişinde öğrenci kimliği isteyeceğiz.

🇬🇧 No, lunch is not included in the ticket price. We will have a lunch break and you can have lunch at the venue or nearby restaurants. However, we will provide snacks and drinks during the event.

🇹🇷 Hayır, öğle yemeği bilet fiyatına dahil değil. Öğle yemeği molası vereceğiz ve yemekleri etkinlik mekanında veya yakındaki restoranlarda yiyebilirsiniz. Ancak, etkinlik boyunca atıştırmalıklar ve içecekler sağlayacağız.

🇬🇧 Given that we are very close to the event date, we are unable to offer refunds.

🇹🇷 Etkinlik tarihine çok yakın olduğumuzdan dolayı iade yapamıyoruz.

🇬🇧 Some sessions will be in English and some will be in Turkish. We will ask Turkish speaking speakers to give their talks in Turkish.

🇹🇷 Bazı oturumlar İngilizce ve bazıları Türkçe olacak. Türkçe konuşan konuşmacılardan konuşmalarını Türkçe yapmalarını isteyeceğiz.

🇬🇧 Please see our Venue page.

🇹🇷 Lütfen Venue sayfamıza bakın.